Βιομηχανία | Λύσεις Zeus RFID

Creating a smarter, more connected maufacturing plant!

Γιατί χρειάζεται το RFID στην Βιομηχανία;

Οι λύσεις που προτεινουμε ως ZeusRFID στη βιομηχανία μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις του κλάδου. Για παράδειγμα ζητήματα ασφαλείας, διευκόλυνση των διαδικασιών για τον ποιοτικό έλεγχο, επιτάχυνση και βελτιστοποίηση της παραγωγής καθώς και διαχείριση παγίων.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της τεχνολογίας RFID  σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον είναι τα δεδομένα – οι πληροφορίες – που μπορούν να ληφθούν ώστε να λαμβάνετε τις σωστές αποφάσεις στο σωστό χρόνο.

Με τα βιομηχανικά συστήματα της ZeusRFID μπορείτε να μετασχηματίσετε ψηφιακά όλες τις διαδικασίες από την εισαγωγή των πρώτων υλών, την παραγωγή και την εξαγωγή των τελικών προϊόντων. 

Το RFID μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ συστημάτων παραγωγής  (MES), συστημάτων διαχείρισης (ERP) και χώρου παραγωγής (production floor). Η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να παρέχει μαζικά δεδομένα σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο ακρίβειας και λεπτομέρειας από άλλες εναλλακτικές. 

Σας βοηθάμε να εντοπίσετε τα σημεία συμφόρησης, να οργανώσετε την ιχνηλασιμότητα και να μειώσετε την εργασία και το κόστος που απαιτείται και σχετίζεται με τη διαχείριση υλικών και την αναπλήρωση τους. 

Μάθετε Περισσότερα!

Εφαρμογές του RFID στην Βιομηχανία

Ιχνηλασιμότητα αποθέματος

Τοποθετώντας RFID tags σε πρώτες ύλες,  WIP προϊόντα και στα τελικά προϊόντα παρέχεται ορατότητα σε πραγματικό χρόνο σε όλη τη παραγωγική διαδικασία, δηλαδή, συνεχή ροή δεδομένων για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων.

Παρακολούθηση Εξοπλισμού

Η τοποθέτηση ετικετών RFID στον εξοπλισμό (εργαλεία, μηχανήματα κ.α.) βοηθά στον εντοπισμό χαμένων περιουσιακών στοιχείων που απαιτούνται για τον προγραμματισμό και εκτέλεση της παραγωγής.

Μείωση κόστους μεταφοράς

Η εφαρμογή RFID βοηθάει στην ακρίβεια των δεδομένων, επιτρέποντας μια βιομηχανία να εφαρμόζει στρατηγικές διαχείρισης αποθεμάτων JIT. Αυτό βοηθά στη μείωση του κόστους μεταφοράς του αποθέματος καθώς τα είδη αναπληρώνονται ανάλογα με τις ανάγκες, διατηρώντας ελεγχόμενες τις προμήθειες χωρίς αχρείαστες αγορές σε μεγάλες ποσότητες.

Δρομολόγηση αποστολών

Τα συστήματα RFID μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα που σχετίζονται με προκαθορισμένες διαδρομές. Καθώς η παραγωγή έχει ολοκληρωθεί, αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των εξερχόμενων logistics, επιταχύνοντας τις διαδικασίες και μειώνοντας τα κόστη και την απαιτούμενη εργασία.

Επίβλεψη Εργαζομένων & Ασφάλεια

Το RFID μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και διαχείριση της δραστηριότητας του προσωπικού. RFID badges μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο  πρόσβασης σε διαπιστευμένες ζώνες, το συσχετισμό ανθρώπων- μηχανών-εργασίας και για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις σας.

Μάθετε Περισσότερα!

Εφαρμογές του IIoT στην Βιομηχανία

Η περιοχή εφαρμογής του IIoT καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συνδεδεμένων «πραγμάτων» τόσο εντός όσο και εκτός του εργοστασίου. Για παράδειγμα πολλά έργα IoT περιλαμβάνουν ολιστικές έξυπνες εργοστασιακές λύσεις με πολλά στοιχεία όπως παρακολούθηση δαπέδου παραγωγής, χρήση wearables και Augmented Reality, απομακρυσμένο έλεγχο PLC ή αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου ποιότητας.

Επιπλέον αντικείμενα ελέγου είναι ο τηλεχειρισμός συνδεδεμένων (connected) μηχανημάτων, παρακολούθηση εξοπλισμού ή τη διαχείριση και τον έλεγχο ολόκληρων απομακρυσμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων όπως οι εξέδρες πετρελαίου. Με την χρήση του IIoT στην βιομηχανία, μπορείτε να έχετε μια ολική εικόνα του πως λειτουργεί το κάθε τμήμα μέσα σε δευτερόλεπτα.

Μάθετε Περισσότερα!