Τι είναι το RFID (Radio Frequency Identification);

Το RFID σημαίνει Αναγνώριση μέσω Ραδιοσυχνότητας, και είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί μικροσκοπικά κυκλώματα για να εντοπίζει, αντικείμενα σε απόσταση. Τα υπό ανίχνευση αντικείμενα μπορεί να είναι προϊόντα, περιουσιακά στοιχεία, εργαλεία, εξοπλισμός, ή ακόμη και έμβιοι οργανισμοί. Η τεχνολογία αυτή αποτελείται από 2 στοιχεία: 1) τους σαρωτές (ή αναγνώστες-readers) και 2) τις ετικέτες (tags).


Οι Σαρωτές (Scanners) ερμηνεύουν τις πληροφορίες της ετικέτας (tag) και ενημερώνουν το σχετικό λογισμικό. Οι σαρωτές μπορούν να είναι φορητοί (χειρός) και σταθεροί. Τοποθετούνται στρατηγικά σε σημεία όπου θέλουμε να ελέγχουμε τη ροή των ετικετών και να συλλέξουμε στοιχεία.


Οι Ετικέτες (Tags) είναι κυκλώματα, που περιέχουν πληροφορίες. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι τελείως απλές όπως, ένας σειριακός αριθμός, ένας κωδικός είδους, μια πληροφορία αναγνώρισης ή κάτι παρεμφερές. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται ετικέτες που χαρακτηρίζονται «παθητικές». Όταν πρέπει να αποθηκεύσουμε περισσότερο σύνθετες πληροφορίες και με δυναμικό τρόπο, χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες «ενεργητικές» ετικέτες. Αυτές οι προηγμένες ετικέτες είναι εξοπλισμένες με μπαταρία και αισθητήρες και μπορούν να παρακολουθούν τις συνθήκες γύρω τους ώστε να μας ενημερώνουν σχετικά.

Πού μπορώ να χρησιμοποιήσω
το RFID;

Η τεχνολογία RFID χρησιμοποιείται ευρέως σχεδόν παντού. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά παραδείγματα εφαρμογών:

Παράδειγμα Εφαρμογής RFID

Διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων (stock control).

 • Ποιους αφορά;
 • Κάθε εταιρία ή δημόσια υπηρεσία που διατηρεί απόθεμα με υλικά, με παραγόμενα προϊόντα, με αναλώσιμα, με πρώτες ύλες κλπ
  Επιχειρήσεις χονδρικού ή λιανικού εμπορίου όλων των κλάδων
 • Τι κερδίζουμε;
 • Ταχύτητα και ακρίβεια στον έλεγχο αποθεμάτων που στην πράξη σημαίνει οικονομία και αποτελεσματικότητα

Παράδειγμα Εφαρμογής RFID

Εντοπισμός παγίων, περιουσιακών στοιχείων, προϊόντων κλπ. (Asset tracking).

 • Ποιους αφορά;
 • Κάθε εταιρία ή δημόσια υπηρεσία που θέλει να γνωρίζει με ακρίβεια που βρίσκονται τα στοιχεία της (πάγια, εργαλεία, οχήματα, μηχανήματα, όργανα, αλλά και προϊόντα, πρώτες ύλες κλπ).
 • Τι κερδίζουμε;
 • Μείωση κλοπών και απωλειών.
  Άμεση επίγνωση και εύρεση του κάθε στοιχείου που μας ενδιαφέρει.
  Λογιστική διευκόλυνση.

Παράδειγμα Εφαρμογής RFID

Έλεγχος πρόσβασης (Access control).

 • Ποιους αφορά;
 • Χρήσιμο για τους Οργανισμούς που θέλουν να εφαρμόσουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ευαίσθητους χώρους ή απλά να γνωρίζουν τις κινήσεις εισόδου εξόδου του προσωπικού τους.
 • Τι κερδίζουμε;
 • Βέλτιστη και αξιόπιστη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, με αυτόματη καταγραφή ωραρίου, διαλειμμάτων κλπ.
  Ασφάλεια στους χώρους.

Παράδειγμα Εφαρμογής RFID

Έξυπνοι μετρητές υπηρεσιών ωφελείας (νερό, ρεύμα κλπ).

 • Ποιους αφορά;
 • ΔΕΚΟ, παρόχους υπηρεσιών.
  Υπηρεσίες ύδρευσης αποχέτευσης δήμων (ως πάροχοι υπηρεσιών).
  Εταιρίες με πολλαπλές μορφές κατανάλωσης ρεύματος, αλυσίδες λιανικής με πολλά υποκαταστήματα.
  Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες (ως καταναλωτές).
 • Τι κερδίζουμε;
 • Εξορθολογισμός της κατανάλωσης.
  Άμεση επίγνωση βλάβης.
  Επίγνωση της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο και με απόλυτη ακρίβεια.

Επισημαίνεται οτι, δεν υπάρχει κανένα όριο στον τύπο εφαρμογής. Κάθε επιχείρηση δύναται να εφαρμόσει μια πλήρως προσαρμοσμένη λύση σύμφωνα με τις ανάγκες της, το είδος της πληροφορίας που θέλει να συλλέξει, και του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται.


Ας δούμε μερικές οικονομικές
εκτιμήσεις.

Το RFID είναι μια τεχνολογία με αποδεδειγμένα οφέλη η οποία πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1970. Σήμερα 19 από τις κορυφαίες 30 εταιρείες λιανικής των ΗΠΑ χρησιμοποιούν το RFID ενώ αυξάνεται συνεχώς η χρήση του στην Ευρώπη, στην Ασία και τη Λατινική Αμερική.


Οι τεχνολογίες RFID έχουν ήδη 40 δις δολάρια όφελος στους τομείς του λιανικού εμπορίου και της υγειονομικής περίθαλψης. Το κέρδος αυτό προέρχεται από τα 4,4 δις δολάρια, που επενδύθηκαν σε υποδομές στους παραπάνω τομείς γεγονός που συνεπάγεται μια απόδοση επενδύσεων πάνω από 900%. Ενδεικτικά αναφέρεται οτι μόνο στον τομέα της λιανικής πώλησης ενδυμάτων το 2013 καταναλώθηκαν 2,25 δις ετικέτες RFID.


Η IDTechEX, διαπίστωσε ότι το 2013, η συνολική αγορά RFID έφτασε τα 7,8 δις δολάρια από 6,9 δις δολάρια το 2012 και προβλέπει αύξηση σε 9,2 δις δολάρια το 2014. Προβλέπει επίσης ότι η αγορά θα ανέλθει σε 30,2 δις δολάρια το 2024.


Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τις εφαρμογές που ταιριάζουν στην εταιρεία σας.